Onze accounts

Het belangrijkste werkveld van Comfirm is de gezondheidszorg (eerste en tweede lijn, VV&T, patiënten), de primaire sector (agrarische sector, vee- en vleessector en de visserij), de farmaceutische industrie en de levensmiddelensector.

Onze opdrachtgevers zijn brancheorganisaties, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, overheid, PBO, publieke en private zorginstellingen.

Tot onze accounts behoren onder meer:

Gezondheidszorg

Farmaceutische industrie

Zorginstelling/thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Geestelijke gezondheidszorg

Huisartsen

Patiëntenorganisaties

Primaire sector en levensmiddelen

Visserij

Vee- en vleessector

Argrarische sector

Overige Accounts