Onze aanpak

Na een eerste, vrijblijvend oriëntatiegesprek bekijken we samen met onze opdrachtgever de organisatie, de wensen en mogelijkheden op het gebied van communicatie.

Op basis van de vraagstelling van onze klant overleggen we over de te volgen strategie om vooraf gestelde doelen te bereiken. We brengen een helder advies uit.

Na akkoord over de te bereiken doelen, stellen we een strategisch communicatieplan op, gevolgd door een actieplan voor de korte en langere termijn. We leggen duidelijke afspraken vast over de uitvoering van een of meer trajecten, de middelen, de tijdsduur en de financiële randvoorwaarden.